Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Polish (Poland)Română (România)

 

header_impressum

Właściciel

MAVET MT GmbH


Prezes Zarządu

W. Zander


Adres

goldor´mosaico International
MAVET MT GmbH
An der Pforte 3
D-63477 Maintal

E-Mail: contact [at] goldor-mosaico.com


NIP

044 239 70980


Redaktor odpowiedzialny

M. Gollhardt


Layout & Programowanie

nenART_logo
nenART Mediadesign - Büro für interaktives Marketing & RichMedia Development
www.nenART.de


Ochrona danych

Jako gospodarz strony goldor-mosaico.de bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobistych i przestrzeganie ustaw o ochronie danych osobowych. Poniższa deklaracja przedstawia Państwu, jakiego rodzaju dane gromadzimy i do jaki celów je wykorzystujemy.

Przetwarzanie danych na stronie goldor-mosaico.de
W statystykach serwera (Server-Logfiles i chCounter) gromadzone są dane, które Państwa przeglądarka przekazuje automatycznie. Są to:
* Typ i wersja przeglądarki
* Używany system operacyjny
* Referrer-URL (poprzednio odwiedzona strona)
* Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
* Czas (godzina) wezwania serwera

Przyporządkowanie tych danych do określonych osób nie jest możliwe. Nie dokonuje się również zestawiania tych danych z innymi źródłami danych.

Cookies
goldor-mosaico.de wykorzystuje cookies do okresowego zapamiętywania danych sesji gościa. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, to możecie wyłączyć obsługę cookies w Państwa przeglądarce, ale musicie wtedy liczyć się z tym, że nie wszystkie funkcje tej strony będą dostępne.

Zapytania, poczta elektroniczna
Oczywiście rejestrujemy i gromadzimy takie informacje, które Państwo wprowadzą na stronie goldor-mosaico.de lub przekażą w inny sposób. Dotyczy to nazwisk, numerów telefonów i adresów elektronicznych, które wpiszą Państwo do formularza kontaktowego. Te dane podają Państwo dobrowolnie i nie są one w żaden sposób sprawdzane lub przekazywane osobom trzecim.
Dane są rejestrowane i gromadzone także wtedy, kiedy przesyłacie Państwo do nas listy elektroniczne (e-mail).


Wykluczenie odpowiedzialności

Treść oferty on-line
Autor nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności i jakości udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności autora odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych, spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji wzgl. przez wykorzystanie informacji błędnych lub niekompletnych są zasadniczo wykluczone, o ile nie zostały one w sposób udowodniony zawinione przez działanie umyślne autora lub jego rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty są niewiążace. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmian, uzupełnień lub kasowania części stron lub całości oferty lub okresowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji bez oddzielnego powiadomienia.

Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych ("hyperlinks"), których nie obejmuje odpowiedzialność autora, jego zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej mogłoby zaistnieć wyłącznie w przypadku, w którym autor znałby ich treści i miał możliwość wzgl. można byłoby oczekiwać od niego uniemożliwienia korzystania z treści sprzecznych z prawem. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie ustawiania linków na zlinkowanych stronach nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe postaci, treści lub autorstwo zlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści zlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po momencie ustawienia linków. To ustalenie obowiązuje także w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy we własnej ofercie internetowej autora oraz do wpisów do założonych przez autora ksiąg gości, forów dyskusyjnych, list mailingowych i wszystkich innych form banków danych, do których możliwe są wpisy zewnętrzne. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne i w szczególności za szkody spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych w taki sposób informacji odpowiada wyłącznie gospodarz (oferent) strony, do której odesłano, a nie ten, kto poprzez linki jedynie wskazał na daną publikację.

Prawo autorskie i prawo znaków
Autor dokłada starań o przestrzeganie praw autorskich do użytych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, oraz o wykorzystywanie wytworzonych przez siebie obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów lub nielicencjonowanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń aktualnie obowiązującemu prawu znaków i prawom własności ich zarejestrowanych właścicieli. Z samego faktu wymienienia nie należy wyciągać wniosku, że marki/znaki nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawo autorskie (copyright) do opublikowanych, wytworzonych przez samego autora obiektów przysługuje wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich obrazów, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.